HẠCH TOÁN CHI PHÍ PHÂN XƯỞNG, CÔNG THỨC TÍNH PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

Chi phí sản xuất tầm thường khi máy hoạt động dưới công suất

Chi giá tiền sản xuất bình thường là toàn thể những khoản giá cả ngoài chi tiêu nguyên vật tư trực tiếp và giá thành nhân công trực tiếp nhưng quan trọng phục vụ cho quá trình sản xuất thành phầm của doanh nghiệp, gây ra ở những phân xưởng hay phần tử sản xuất. địa thế căn cứ theo mối đối sánh với cường độ (quy mô) của chuyển động sản xuất marketing thì chi phí sản xuất tầm thường được phân các loại thành chi phí sản xuất chung cố định và giá cả sản xuất chung đổi thay đổi. Khi đó, giải pháp ứng xử đối với 2 loại ngân sách chi tiêu này hoàn toàn có thể sẽ không giống nhau, rõ ràng là khác biệt trong trường vừa lòng mức sản phẩm thực tế thêm vào ra dưới mức thông thường.

Bạn đang xem: Chi phí phân xưởng

1, phép tắc kế toán

Quy định về hình thức kế toán đối với giá thành sản xuất phổ biến được dụng cụ tại chuẩn chỉnh mực sản phẩm tồn kho số 02 (VAS 02):

Trường hòa hợp mức thành phầm thực tế phân phối ra cao hơn công suất bình thường thì chi tiêu sản xuất chung thắt chặt và cố định được phân bổ cho từng đơn vị sản phẩm theo mức tiếp tế thực tế.

Trường hợp mức thành phầm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất thông thường thì giá cả sản xuất chung cố định chỉ được phân bổ vào chi tiêu chế biến cho mỗi đơn vị thành phầm theo mức công suất bình thường. Khoản ngân sách chi tiêu sản xuất chung không phân bổ được ghi dấn là ngân sách sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Chi phí thêm vào chung thay đổi được phân chia hết vào giá cả chế biến cho từng đơn vị thành phầm theo túi tiền thực tế phân phát sinh.”

 

Khoản mụcChi tiếtTính vào giá cả sản phẩmTính vào ngân sách chi tiêu trong kỳ
Chi phí chế tạo chungChi phí đổi khác (thay thay đổi theo số số lượng hàng hóa sản xuất, như ngân sách nguyên liệu, vật tư gián tiếp, ngân sách nhân công loại gián tiếp)Toàn bộ số thực tiễn phát sinh trong kỳ/
Chi phí cố định (không biến đổi theo số số lượng hàng hóa sản xuất như ngân sách chi tiêu khấu hao TSCĐ, ngân sách bảo dưỡng… và chi phí làm chủ hành chủ yếu ở các phân xưởng…)Phần tương xứng với công suất thông thường của trang bị móc phân phối (*)Phần phân chia tương ứng bên dưới công suất thông thường của sản phẩm móc sản xuất (**)

 

(*) Công suất thông thường của thiết bị móc phân phối là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong những điều kiện sản xuất bình thường

(**) giữ ý: Trường hòa hợp mức thành phầm thực tế sản xuất ra thấp rộng công suất bình thường thì giá thành sản xuất chung thắt chặt và cố định chỉ được phân bổ vào ngân sách chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức năng suất bình thường. Khoản chi tiêu sản xuất phổ biến không phân bổ được ghi thừa nhận vào giá chỉ vốn hàng buôn bán trong kỳ.

2, Định khoản kế toán

Tham khảo điều 27, điều 28 với điều 87, điều 89 thông bốn 200/2014/TT-BTC về tài khoản 154, tài khoản 155, tài khoản 627, thông tin tài khoản 632 như sau:

– Trường vừa lòng mức thành phầm thực tế cấp dưỡng ra cao hơn nữa hoặc bằng năng suất bình thường:

Nợ TK 154 – túi tiền sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 627 – chi tiêu sản xuất chung.

Trường vừa lòng mức sản phẩm thực tế thêm vào ra tốt hơn năng suất bình thường:

Nợ TK 154 – ngân sách sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn hàng cung cấp (phần giá cả sản xuất chung thắt chặt và cố định không phân bổ vào túi tiền sản phẩm)

Có TK 627- chi tiêu sản xuất chung.

Hoặc

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn mặt hàng bán

Có TK 154 – chi phí SXKD dở dang; hoặc

Có TK 627 – giá cả sản xuất chung.

3, Ví dụ

Trong kỳ tính giá bán thành, công ty Gonnapass gồm tổng số phát sinh Nợ của tài khoản 627 là 225.000, bao gồm

 – chi phí sản xuất chung trở thành đổi: 150.000

 – giá thành sản xuất chung cố định: 75.000

Công suất trang thiết bị thiết bị vào điều kiện thông thường là 200 sản phẩm. Số số lượng sản phẩm sản xuất ra vào kỳ là X sản phẩm. Hãy xác định ngân sách sản xuất thông thường kết gửi để tính giá bán thành? Lập bút toán định khoản?

Hướng dẫn:

Do năng suất máy móc sản phẩm trong điều kiện thông thường là 200 sản phẩm nên xảy ra 2 trường thích hợp như sau

Trường hợpChi tiếtTính vào ngân sách sản phẩmTính vào giá thành trong kỳ
1/ ví như X > 200 hoặc X = 200, do công suất máy đạt mức bình thường nên toan cỗ định giá thành tính vào ngân sách sản xuấtBiến phí: 150.000150.0000
Định phí: 75.00075.0000
2/ nếu như X

75.000

75.000 x ((X/200 x 100%)75.000 x <1- (X/200 x 100%)>
Cụ thể, ví dụ X = 180, ngân sách chi tiêu sản xuất bình thường được xác định kết đưa tính giá bán thành:

+ giá cả sản xuất chung biến hóa = 150.000

+ ngân sách sản xuất chung thắt chặt và cố định tính vào ngân sách chi tiêu = 75.000 x (180/200) = 67.500

Phần ngân sách sản xuất chung cố định tính vào chi tiêu sản xuất marketing trong kỳ (Giá vốn sản phẩm bán): 75.000 x (1 – 180/200) = 7.500

Khi tập hợp giá thành sản xuất kinh doanh trong tháng, kế toán tài chính hạch toán như sau:

Nợ TK 154: 217.500 đồng

Nợ TK 632: 7.500 đồng

Có TK 627: 225.000 đồng

4, Về ứng xử với thuế

Tham khảo công văn 2026 bên dưới đây, theo đó

*

Điều 6. Các khoản đưa ra được trừ cùng không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản đưa ra nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, marketing của doanh nghiệp.

Xem thêm: Kỹ Thuật Ghép Hoa Hồng - Cách Ghép Hoa Hồng Đơn Giản, Dễ Sống Cho Hoa Đẹp

b) Khoản chi gồm đủ hoá đơn, chứng từ vừa lòng pháp theo qui định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu bao gồm hoá đơn mua sắm chọn lựa hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đ trở lên (giá đã bao hàm thuế GTGT) khi giao dịch phải tất cả chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt.

Chứng từ giao dịch không cần sử dụng tiền mặt tiến hành theo quy định của những văn bạn dạng pháp hình thức về thuế quý hiếm gia tăng.

…2.30. Các khoản bỏ ra không tương xứng với lợi nhuận tính thuế, trừ những khoản bỏ ra sau:…”

Biên soạn: Đặng Thị Thanh Hoa – support Viên

Bản tin này chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo, chưa hẳn ý kiến tứ vấn cụ thể cho bất kể trường vừa lòng nào.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 627 – ngân sách chi tiêu sản xuất chungđược Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:

→ Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp – Thông tư 200

*

Bên Nợ gồm:

Các khoản ghi giảm ngân sách chi tiêu sản xuất chung;

Bên gồm gồm:

Chi phí sản xuất tầm thường cố định ko phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng buôn bán trong kỳ do mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường
Kết chuyển ngân sách sản xuất thông thường vào mặt Nợ tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, sale dở dang” hoặc vào bên Nợ TK 631 “Giá thành sản xuất”

Tài khoản 627 – chi tiêu sản xuất chung không tồn tại số dư cuối kỳ.

Tài khoản 627 – ngân sách chi tiêu sản xuất chung có tài khoản cấp 2.

Tài khoản 6271 – túi tiền nhân viên phân xưởng: Phản ánh các khoản tiền lương, những khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên cấp dưới quản lý phân xưởng, bộ phận sản xuất; tiền ăn giữa ca của nhân viên cấp dưới quản lý phân xưởng, phân xưởng, bộ phận sản xuất; khoản trích bảo hiểm thôn hội, bảo hiểm y tế, kinh phí đầu tư công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp được tính theo tỷ lệ quy định hiện hành trên tiền lương phải trả cho nhân viên cấp dưới phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, …Tài khoản 6272 – chi tiêu vật liệu: Phản ánh ngân sách vật liệu xuất cần sử dụng cho phân xưởng, như vật liệu cần sử dụng để sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ, công cụ, dụng cụ thuộc phân xưởng quản lý và sử dụng, ngân sách lán trại tạm thời, …Tài khoản 6273 – ngân sách dụng cụ sản xuất: Phản ánh chi phí về công cụ, dụng cụ xuất sử dụng cho hoạt động quản lý của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, …Tài khoản 6274 – giá thành khấu hao TSCĐ: Phản ánh ngân sách chi tiêu khấu hao TSCĐ dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ với TSCĐ dùng phổ biến cho hoạt động của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, …Tài khoản 6277 – ngân sách dịch vụ thiết lập ngoài: Phản ánh các chi tiêu dịch vụ mua ngoại trừ phục vụ cho hoạt động của phân xưởng, bộ phận sản xuất như: ngân sách sửa chữa, ngân sách thuê ngoài, ngân sách chi tiêu điện, nước, điện thoại, tiền mướn TSCĐ, chi phí trả đến nhà thầu phụ (đối với doanh nghiệp xây lắp).Tài khoản 6278 – túi tiền bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí bằng tiền quanh đó các giá thành đã kể trên phục vụ đến hoạt động của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất.

Mọi bỏ ra tiết xin vui miệng liên hệ :

?️Địa chỉ : Tòa bên Hoàng Anh Safomec, Số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM, Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *