Ai Đã Đặt Tên Con Theo Tên Các Vị Thần Và Thần Thoại, Ai Đã Đặt Tên Cho Trái Đất

Những cái brand name mà bọn họ biết ngày này có xuất phát từ La Mã; vì đó, Hermes là Sao Thủy, Aphrodite là Sao Kim, Gaia là Trái đất, Ares là Sao Hỏa, Zeus là Sao Mộc, Cronos là Sao Thổ, Uranus là Sao Thiên Vương cùng Sao Hải vương vãi là Poseidon.


Tên của toàn bộ các thế giới là gì?

Ai sẽ đặt tên cho các hành tinh?

Thủy ngân. Ngay sát Mặt trời nhất, sẽ là hành tinh dứt vòng cù quanh ngôi sao sáng nhanh hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *